Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Trong số các vùng chăn nuôi

Hình ảnh của HiroshimaLiên kết ngoài

Các hoạt động kinh doanh chính

Liên quan đến chương trình khuyến mại ngành công nghiệp chăn nuôi, thú y và kiểm dịch hỗ trợ chăn nuôi và quản lý

Thông tin về bệnh truyền nhiễm trong nước động vật

Liên quan đến chương trình khuyến mại của chăn nuôi thuộc tỉnh Hiroshima

Nông nghiệp và môi trường