Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Đoàn công tác phòng chống bệnh ung thư

Các hoạt động kinh doanh chính

Ung thư, chẳng hạn như lập kế hoạch cho các biện pháp thúc đẩy phát triển ở Nhật bản

Trang web "Ung thư Hiroshima net"   "Ung thư đi để kiểm tra một ' Ủy ban trang

Trang chủ của Hiroshima ung thư chính xác cao xạ trị Trung tâm (HIPRAC)Liên kết ngoài  

Trung tâm trị liệu ung thư Hiroshima bức xạ chính xác cao

Công tác phòng chống thuốc lá