Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Văn phòng Tổng vụ

Các hoạt động kinh doanh chính

Tập trung xử lý của văn phòng công việc chung, hàng hoá mua hoặc in các đơn đặt hàng, vv.

Ước lượng dân số đăng ký thông tin về mua hàng

Hàng hóa và dịch vụ gia công phần mềm