Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Thành phố Hiroshima lập kế hoạch chính sách chương trình hoạt động và thành phố Hiroshima diện tích quy hoạch revision (hồ sơ dự thầu) có kế hoạch

Gửi bài, Hiển thị các trang in 4/12/2018

Thành phố Hiroshima lập kế hoạch chính sách chương trình hoạt động và thành phố Hiroshima để quyết định quy hoạch diện tích quy hoạch đã sửa đổi hợp đồng tàu sân bay thực hiện tổng hợp cạnh tranh đấu thầu như sau.
※Tham gia hội đủ điều kiện xác nhận hình thức nộp hồ sơ là thứ ba ngày 24/4 năm 2018 5:00 PM.
※Đặt giá thầu là (thứ ba) 5/8/2018 đến 1 g 30 tối trong đấu thầu phòng tầng trệt, Nam cánh.

 1. Khu vực thông báo (mềm)
  Một bản sao của thông báo khu vực (PDF) (449 KB)
 2. Đặc điểm kỹ thuật và hợp đồng (dự thảo)
  Đặc điểm kỹ thuật (PDF) (280 KB)
  Gắn hình thức 1 và phụ lục (PDF) (228 KB)
  Đầu tư chính sách xem xét dự thảo (PDF) (935 KB)
  Thỏa thuận (dự thảo) định dạng (PDF) (72 KB)
 3. Tài liệu hướng dẫn đấu thầu và các hình thức liên quan
  Đấu thầu tài liệu (PDF file) (164 KB)
  Đấu giá ứng dụng hội đủ điều kiện tham gia để xác nhận (Word file) (17 KB)
  Các câu hỏi cho các thông số kỹ thuật (Word file) (15 KB)
  Đặt giá thầu các tài liệu và giấy ủy quyền (Word file) (37 KB)
  Thông báo từ chối giá thầu (Word file) (35 KB)
 4. Số liên lạc và thông tin
  Tỉnh Hiroshima chính sách khu vực Cục vùng đô thị chương trình khuyến mãi hấp dẫn phân vùng đô thị quy hoạch
  Địa chỉ: 730-8511, Hiroshima Nhật bản-Shi Naka-ku Motomachi 10-52 (thủ đô Nam xây dựng 2 tầng)
  Điện thoại: 082-513-2567 (dial-in)
  Số Fax: 082-224-1977
Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này