Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Liên quan đến một công dân tham khảo ý kiến (khu vực bình luận)

Gửi bài, Hiển thị các trang in 4/23/2018

Tổng quan về hệ thống

 Việc mang ra để phản ánh các ý kiến nhận xét, thuộc tỉnh Hiroshima, về chính sách và kế hoạch đã thông báo để công dân dự thảo quyết định, tư vấn công dân (bình luận công khai).

 Nhằm mục đích đảm bảo quản trị công bằng và minh bạch như một cách để tham gia vào các quyết định hành chính có thể là một trong những dự định lớn.

 Tôi mong ý kiến tích cực của người dân Okinawa. 

kế hoạch 0/2017

 0/2017 kế hoạch là như sau.

Khoản mục

Thực hiện vùng

Ý kiến trình kỳ

Lưu ý

Thông tin cá nhân cụ thể bảo vệ mẫu đánh giá (Tất cả mục báo cáo đánh giá) liên quan đến những vấn đề liên quan đến thuế (thuế) (dự thảo)

Tổng hợp giao Cục

11/13/2017-12/12/2017  Kết thúc
Tam đường dọc theo sự phát triển mạng lưới giao thông công cộng địa phương lập kế hoạch (tư vấn chung giáp các đô thị 2 tỉnh 6)

Khu vực chính sách vùng

8/8/2017-8/28/2017 ※1

Kết thúc

Về tư vấn thuế bãi rác thải công nghiệp

Của công dân về môi trường

7/21/2017-8/20/2017

 Kết thúc
Thứ hai, tỉnh Hiroshima sức khỏe răng miệng và uống xúc tiến kế hoạch (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/23/2018-2/23/2018

Kết thúc
7 tỉnh Hiroshima y tế kế hoạch y tế (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/19/2018-2/19/2018

Kết thúc
Kế hoạch số 7 hòa bình giai đoạn đảo người cao niên (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/19/2018-2/19/2018

2/15/2018-2/26/2018 ※2

Kết thúc
Sau 3 tỉnh Hiroshima ung thư hành động kế hoạch (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/23/2018-2/21/2018

Kết thúc
Năm tài chính, kiểm soát vệ sinh thực phẩm tỉnh Hiroshima và hướng dẫn lập kế hoạch (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

2/15/2018-3/14/2018

Kết thúc
Tiền bạc chi phí y tế Hiroshima thứ ba của kế hoạch (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/29/2018-2/28/2018

Kết thúc
Sức khỏe bình an Island 21 (thứ hai) sửa đổi bản (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/26/2018-2/26/2018

Kết thúc
Thứ ba tỉnh Hiroshima thực phẩm xúc tiến kế hoạch giáo dục (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/26/2018-2/26/2018

Kết thúc
Giai đoạn 5, kế hoạch phúc lợi xã hội của tỉnh Hiroshima thảm họa, giai đoạn đầu tiên, kế hoạch phúc lợi trẻ em thiên tai tỉnh Hiroshima (dự thảo)

Sức khỏe và phúc lợi Cục

1/25/2018-2/23/2018

Kết thúc
Du lịch đảo hòa bình thường trực tỉnh cơ bản kế hoạch (dự thảo)

Thương mại điện tử, công nghiệp và sở lao động

10/3/2017-11/2/2017

Kết thúc
Hiroshima thứ ba độ tuổi dân cư ổn định đảm bảo kế hoạch (dự thảo)

Kỹ thuật xây dựng, kiến trúc văn phòng

2/16/2018-3/19/2018

Kết thúc

Tỉnh của các tàu thuyền bị bỏ rơi cơ bản chính sách (dự thảo)

Kỹ thuật xây dựng, kiến trúc văn phòng

12/15/2017-1/15/2018

Kết thúc
Tỉnh Hiroshima doanh nghiệp nhỏ và các doanh nghiệp nhỏ chương trình khuyến mại (tên dự kiến) dự thảo

Ban thư ký đại hội

7/3/2017-8/2/2017 Kết thúc
An ninh máy ảnh cài đặt và hoạt động hướng dẫn (dự thảo)

Trụ sở cảnh sát

12/5/2017-1/4/2018

Kết thúc
Tăng cường khả năng cảnh sát (dự thảo sơ bộ).

Trụ sở cảnh sát

6/16/2017-7/18/2017

Kết thúc

≪ Tất cả 18 ≫

     

※Đó là hạn chót để hoàn tất các thủ tục 1 – 3 sông dòng ngưng sau khi 4/1/2018, sớm để di chuyển để thay thế xe buýt, Thời gian bình luận cho dự thảo định cư trong đồng 8/4/2017 có 21 ngày kể từ ngày 8/8/2017 đến 8/28.

※2 ứng dụng thời gian là ngắn hơn, và không thêm mô tả, một số quan điểm tìm kiếm 2/19 từ 19/1 năm 2018 số 7 hòa bình giai đoạn đảo người cao niên kế hoạch (dự thảo).

Qua kết quả

Tải về

Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Lắng nghe bạn

Mức độ hài lòng Chúng tôi đang hài lòng với nội dung của bài viết này? 
Mức độ dễ dàng Bài này đã được dễ dàng tìm thấy? 

Chia sẻ bài viết này