Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Tìm kiếm quảng cáo biểu ngữ trên trang web chính thức của tỉnh

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 3/1/2018

Để đảm bảo sự cải thiện của công dân dịch vụ, cũng như nguồn thu mới và cộng đồng tái phục hồi kinh tế ở tỉnh Hiroshima, cho mục đích
Tỉnh trang web chính thức hàng đầu trên trang quảng cáo biểu ngữ.

Là tất cả mọi người có thể kháng cáo chủ yếu là quảng cáo phương tiện truyền thông.
Doanh nghiệp và sản phẩm PR và hình ảnh sử dụng.

Quảng cáo giải đáp thắc mắc, xin vui lòng liên hệ với PR sở nội vụ và truyền thông.

Thuộc về nhà quảng cáo chịu trách nhiệm về nội dung của các quảng cáo. Tỉnh lỵ và đề nghị không.

Liên hệ với chúng tôi

 Quan hệ công chúng Hiroshima Prefecture tướng giao cục bộ phận tự nguyện công khai, công dân đối thoại Nhóm

 Địa chỉ: 730-8511, Nhật bản Hiroshima-Shi Naka-ku Motomachi 10-52 
 Tên: Quan hệ công chúng Hiroshima Prefecture tướng giao cục bộ phận
 Người chịu trách nhiệm: Công dân đối thoại nhóm & độc lập quan hệ công chúng
 Điện thoại: 082-513-2372
 Số Fax: 082-228-4429

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này