Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Phân chia nhà ở

Khu vực tài chính tháng Beach House

Các hoạt động kinh doanh chính

Kế hoạch phối hợp chính sách nhà ở, nhà ở khu vực bảo trì và quản lý nhà ở khu vực, duy trì và sửa chữa các
・Sống cuộc sống kế hoạch (kế hoạch của tỉnh Hiroshima)
・Kế hoạch đảm bảo sự ổn định dân cư người cao tuổi tỉnh Hiroshima
・Tỉnh nhà kế hoạch năm tái cơ cấu 5箇      Chương trình khuyến mãi

Linh vật Hiro hiện hỗ trợ nhà ở mạngLiên kết ngoài

Về nhà ở