Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

NPT hoạt động xem xét Ủy ban chuẩn bị hội nghị, vv trong nỗ lực hòa bình trình gia công phần mềm (ứng dụng đề nghị)

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 3/12/2018

 Lựa chọn của các doanh nghiệp thuê bao sẽ được giao để gửi đi các hoạt động xem xét hoạt động NPT Ủy ban chuẩn bị hội nghị, trong hòa bình, như sau, đề nghị thực hiện dựa trên.
 Tài liệu liên quan có thể được tải về từ Trang này. Ngoài ra, phân phối tại số liên lạc được liệt kê dưới đây.

thông báo đề xuất khu vực loại 1

Khu vực thông báo (PDF) (636 KB)

2 DKB đề nghị hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng (PDF file) (202 KB)

3 thông số kỹ thuật, v.v...

Thông số kỹ thuật (Word file) (60 KB)

4 Hiệp định (dự thảo)

Thỏa thuận lô hàng kinh doanh (dự thảo) định dạng (PDF) (488 KB)

5 hướng dẫn đề xuất, vv.

Đề nghị hướng dẫn định dạng (PDF) (192 KB)

Tiêu chí đánh giá (PDF) (128 KB)

6 nối

Tham gia hội đủ điều kiện xem xét đơn xin (xuất nhập cảnh mẫu số 1) (Word file) (42 KB)

Thông số kỹ thuật, tài liệu câu hỏi vv (định cư mẫu số 2) (Word file) (34 KB)

Thông báo về việc nộp hồ sơ đề xuất và thông báo từ chối (nhập cư biểu mẫu số 3 hoặc số 4) (Word file) (36 KB)

lịch trình 7

1/2018 dựa trên đề xuất tài liệu phân phối và đăng trên trang web của chúng tôi
3/20/2018 (thứ ba) 17:00:00 tham gia vòng loại xác nhận hình thức nộp hồ sơ.
3/28/2018 (thứ tư) 5:00 PM hạn chót để nộp hồ sơ đề xuất.
3/29/2018 (thứ năm) kết quả lựa chọn thông báo

8 tài liệu nộp cho và thông tin liên lạc

Liên hệ: Chính sách khu vực tỉnh Hiroshima Cục khuyến khích nhóm dự án xúc tiến Nhật bản (Attn: tazawa, 坊田)
Địa chỉ: 730-8511, Nhật bản Hiroshima-Shi Naka-ku Motomachi 10-52
Điện thoại: 082-513-2368 (dial-in)
Số Fax: 082-228-1614

Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này