Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Về kết quả đánh giá toàn diện hồ sơ dự thầu liên quan đến Hiroshima Prefecture Fukuyama City Hall cleaning outsourcing 0/1988

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 3/14/2018

Kinh doanh 22/2 năm 2018 giá thầu này đấu thầu kết quả liên quan đến bảng như sau.

Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này