Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Mua quần áo làm việc đặt giá thầu cạnh tranh tổng quát (dành cho mùa xuân hè), giày dép (tổng giao Division)

Gửi bài, Hiển thị các trang in 4/16/2018
 Ngày mở thầu hàng lệnh của tỉnh Hiroshima, đăng trên trang web.
(Cũng có trên một số dự án mua sắm chính phủ, báo cáo của quận. )

 Hơn nữa, [tải về] ở dưới cùng của thông báo xuất hiện, nhấp vào giá thầu thông tin.
 
Hướng dẫn đấu thầu, xin vui lòng tải về trang web này. Chúng tôi cũng phân phối công việc văn phòng.
Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này