Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

3/2018 thông cáo báo chí

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 3/13/2018

Là thông tin quận chính phủ các tài liệu cung cấp cho bảo hiểm báo chí.
(Có thể đã bỏ qua một số tài liệu, chẳng hạn như file đính kèm. Là xin vui lòng nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, chẳng hạn như, được mô tả trong tài liệu hướng dẫn bộ phận (phòng) trước, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. )

※Các bài viết ở dưới [tải về] từ bạn có thể ghé thăm.

Tải về

3/16: Trong Sân vườn shukkeien "đào xem trà Đảng" của tổ chức cho bảo tàng [nghệ thuật] (PDF) (131 KB)
3/15: Hiroshima, tiền lương, thời gian làm việc và phát triển việc làm (hàng tháng lao động thống kê regional kết quả khảo sát) 1/2018 (sơ bộ) thống kê Division (PDF) (391 KB)
3/15: Ngày công bố kết quả nghiên cứu cơ bản dựa trên luật phòng chống thiên tai liên quan đến trầm tích, trầm tích phương pháp phụ trách chỉ định (PDF file) (208 KB)
3/15: Tỉnh đại học Hiroshima cho tài chính năm 29 của buổi lễ tốt nghiệp đại học Hiroshima, Cục kỹ thuật Lễ tốt nghiệp và đại học conferment lễ (PDF) (381 KB)
3/15: Cựu sinh viên MBA sinh đầu tiên! Lễ Hiroshima đại học trường đại học quản trị kinh doanh nghiên cứu khoa học cao đẳng sẽ biểu hiện đại học tỉnh Hiroshima (PDF file) (302 KB)
3/15: Việc ký kết thỏa thuận hợp tác làm việc hướng tới cải cách tổ chức tài chính ở tỉnh Hiroshima và Cục Hiroshima, tỉnh Hiroshima [workstyle sáng tạo, làm việc nhóm hỗ trợ phụ nữ] (PDF) (411 KB)
3/14: Nóng Nam học sinh trung học đã làm việc trong khu vực tái phục hồi thông qua quan hệ đối tác với các doanh nghiệp địa phương! -Sự phát triển của thương mại hóa của kỳ giông konjac sữa công thức nấu ăn cao học giáo dục và giảng dạy phân chia (PDF) (399 KB)
3/14: -Sau khi phẳng, thế vận hội, đầu tiên năm rộng-Takeuchi Shirokiri người chơi báo cáo hội nghị tổ chức! [Du lịch] (PDF file) (576 KB)
3/14: Chanh x sáng tạo sự kiện "liven up trong kho báu của Hiroshima" chanh "sáng tạo những người" [tạo thuận lợi cho đội ngũ sáng tạo] (PDF file)(3.83MB)
3/14: 0/2017 báo cáo hoạt động của công nghệ trung học tỉnh Hiroshima Club liên bang! Trường trung học giáo dục hướng dẫn đoàn (PDF file) (133 KB)
3/14: tổ chức cuộc sống của 0/2017 thực phẩm, bộ phận y tế, cho 3 "Hiroshima tỉnh phúc lợi động vật quản lý quảng cáo đồng" (PDF) (173 KB)
3/14: Tháng ba 22 năm tiêu chuẩn, Hiroshima Prefecture công nghiệp sản xuất, lô hàng, và các chỉ số chứng khoán 1/2018 thống kê Division (PDF) (308 KB)
3/14: 0/2017 của tỉnh Hiroshima hiến máu khuyến mãi đồng tổ chức ma túy giao Division (PDF) (193 KB)
3/13: 0/2017 của Hiroshima 2 hội đồng y khoa tổ chức vào các vấn đề y tế y tế điều dưỡng chăm sóc phần kế hoạch (PDF) (262 KB)
3/13: Bằng cách đưa người nói "hạt giống của sự đổi mới" và những người tham gia tổ chức "đồng sáng tạo", "Innovation Potluck #3"! [Tạo thuận lợi cho đội ngũ sáng tạo] (PDF file) (1.01 MB)
3/13: 0/2017 thực hiện của Maple (số 2) quyết định và trao giải Lễ trao cho [công khai thư ký] (PDF) (398 KB)
3/13: Trường công lập 0/2018 liên quan đến lịch trình cho 1 học kỳ (học kỳ đầu tiên) khai giảng và nhập học [hỗ trợ đặc biệt giáo dục Division]. (PDF) (142 KB)
3/13: 0/2018 của khu vực tiểu học và trung học của giáo dục hướng dẫn đoàn về ngày đầu tiên học kỳ (học kỳ đầu tiên) khánh thành và khai giảng (PDF) (124 KB)
3/13: Khu vực các trường trung học 0/2018 lịch trình cho 1 học kỳ (học kỳ đầu tiên) Lễ khai mạc và Lễ khai giảng cho giáo dục trung học giảng dạy phân chia (PDF) (151 KB)
3/13: Cuộc hẹn của súng và thanh kiếm Ủy ban đăng ký đối với văn hóa giao (PDF) (94 KB)
3/13: Phong phú trong vùng đào tạo tâm trí cho những nỗ lực "Dự án ăn bữa trưa 1 triệu Hiroshima" (PDF file)(1.28MB)
3/13: 0/2018 tỉnh Hiroshima Hiroshima khôn ngoan Gakuen Junior trường trung học và trung học giáo viên tuyển dụng ứng viên thi kết quả cho giảng viên giao (PDF) (96 KB)
3/13: Liên quan đến việc thực hiện các năng lực đặc biệt nhu cầu trường [hỗ trợ đặc biệt giáo dục Division]. (PDF) (191 KB)
3/12: Tỉnh đại học Hiroshima FY 30 năm của Hiroshima University chung thi tuyển sinh (tiêu thụ) cho các tình huống kiểm tra (PDF) (161 KB)
3/12: Giữ một quốc gia khu vực Nanga Seika triển lãm đặc biệt [chi nhánh bảo tàng lịch sử tỉnh] (PDF) (548 KB)
3/12: 0/2017 2, tỉnh Hiroshima thực phẩm giáo dục khuyến mãi Ủy ban tổ chức ngày [chăm sóc toàn diện cộng đồng, bộ phận hỗ trợ người cao tuổi] (PDF) (313 KB)
3/12: Hòa bình đảo phát triển nhà ở cạnh tranh năm 2017-3/15 (thứ năm) hướng dẫn về giải thưởng lễ tổ chức-nhà ở sư đoàn (PDF) (782 KB)
3/12: Về các cuộc họp 3 Hiroshima tỉnh khu vực trường đại học công ty đánh giá Ủy ban để giữ 0/2017,-kỹ sư chế tạo và phát triển giáo dục đại học (PDF) (206 KB)
3/10: Lớp 2 sông Oka shimokawa thoát nước bơm trục trặc ga cho sông Division (PDF) (483 KB)
3/9: Bài thuyết trình về "gạo-Tei 物怪 ngày tận thế thế giới-ma cuộn III-" tổ chức [Prefectural thư viện] (PDF) (182 KB)
3/9: Bài thuyết trình về "phát triển đáp ứng-4/2 là thế giới tự kỷ nhận thức ngày-" được tổ chức [Prefectural thư viện] (PDF) (206 KB)
3/9: Sức chịu đựng của tỉnh Hiroshima làm lễ trao giải nhóm xuất sắc cho thể thao quảng cáo bộ phận (PDF) (240 KB)
3/9: Mitsugi trường trung học hội sinh hoạt động làm thay đổi bản ngã robot OriHime với giám đốc để báo cáo trường học quản lý hỗ trợ bộ phận (PDF) (180 KB)
3/8: Hiroshima tỉnh quan trọng văn hóa thuộc tính khu vực cho phép đối với văn hóa giao (PDF) (169 KB)
3/8: Cuộc họp tháng ba cuộc họp thường xuyên cho một [công khai thư ký] Ủy ban giáo dục (PDF) (134 KB)
3/8: Tỉnh đại học Hiroshima cho 30 năm tài chính tỉnh Hiroshima University chung (thi) kết quả xét nghiệm (PDF) (157 KB)
3/7: "Hiroshima" vỗ nhẹ xuống tất cả mọi người thiên tai ' tại hội chợ ở LECT cung cấp "giữ [xuống lửa phòng chống quảng cáo] (PDF) (778 KB)
3/7: 0/2018 trung học giáo dục hướng dẫn của tình trạng phù hợp của các trường công chiếu (2) (2 ngày) (PDF) (238 KB)
3/7: Bởi những người trẻ trong khu vực đô thị được sinh ra từ các "dự án mở rộng sóng Hiromi Satoyama' hòa bình sẽ hỗ trợ dự án nhà trao đổi cuộc họp (jinsekikōgen) hợp tác nuôi trồng Telegent hệ thống dự án (Wu Shi) ở khu vực nông thôn (bộ phận xúc tiến PDF file)(2.26MB)
3/6: Tên gọi của các tài sản văn hóa quan trọng (điêu khắc) đối với văn hóa giao (PDF) (175 KB)
3/6: 蔵開ki mùa đã đến! Tạo ra ở Higashi-Hiroshima và Higashi-Hiroshima Oyster, Lễ hội ở "Ginza" vì lợi ích của tổ chức Hiroshima bậc thang hàu với phim yêu giọt 3/6 (thứ ba).  Phát hành bộ phim "Koi no shizuku", đã xuất hiện ngày khách nói chuyện Hiển thị Miyaji Mao (miyajimao), nữ diễn viên [du lịch] (PDF file)(1.27MB)
3/6: Khu vực cho phép loại trừ báo cáo [công ty TNHH một thành viên xây dựng jyonohira vườn nho: ngành công nghiệp xây dựng bộ phận (PDF) (116 KB)
3/6: 0/2017 3 sức khỏe bình an Island 21 khuyến mãi đồng tổ chức ngày [chăm sóc toàn diện cộng đồng, bộ phận hỗ trợ người cao tuổi] (PDF) (292 KB)
3/6: Hiroshima Prefecture, Inc. gourmet Navigator hợp tác phối hợp giữa hội thảo trong nước bảo vệ giữ ở Hatsukaichi OTAKE đầu tiên! [Du lịch] (PDF file) (457 KB)
3/6: 0/2017 4, Hiroshima Prefecture hội đồng y tế chăm sóc sức khỏe kế hoạch phần tổ chức Chăm sóc sức khỏe kế hoạch bộ phận (PDF) (239 KB)
3/6: Bài thuyết trình về "Ấn phẩm liên quan đến trận động đất đông Nhật bản - từ các bộ sưu tập tài liệu thư viện tỉnh Hiroshima-' - thay đổi và bộ nhớ của trận động đất thảm họa khu vực-[thư viện tỉnh] (PDF) (106 KB)
3/6: Hiển thị các loại trái cây của các nghiên cứu tiên tiến để hướng dẫn giáo viên đào tạo dài hạn nghiên cứu trình bày của trường giáo dục 0/2017 (Tất cả-late)! Trung tâm giáo dục tỉnh (PDF file) (150 KB)
3/5: Trái đất giờ 2018 liên quan đến sự kiện Hiroshima lịch [chính sách môi trường] (PDF file)(32.95MB)
3/5: Dân số hiện tại 2/1/2018 Hiroshima (tỉnh Hiroshima đi khảo sát nhân khẩu học) thống kê Division (PDF) (202 KB)
3/5: 0/2017 governor's giải phân biệt các bác sĩ và Nha sĩ nha khoa Dịch vụ chăm sóc cho y tế giao (PDF) (276 KB)
3/5: [Văn phòng Ủy ban bầu cử quản lý] cho tài liệu cung cấp danh sách bầu cử của người đăng ký (đăng ký thường xuyên) định dạng (PDF) (370 KB)
3/2: Thống đốc biểu thức khuyến khích về kỷ niệm 90 chiếu cao học bóng chày chơi giải đấu trường thể thao chương trình khuyến mại Division. (PDF) (98 KB)
3/1: 29 năm tài chính "sau khi tất cả cùng nhau" được tổ chức vào các hoạt động công dân bộ phận (PDF) (250 KB)
3/1: Trường công lập 0/2017 [giáo dục đặc biệt hỗ trợ các bộ phận cho học kỳ 3 (cuối) đóng lịch trình lễ (PDF file) (126 KB)
3/1: 0/2017 của khu vực tiểu học và trung học của giáo dục hướng dẫn phân chia về ngày tam cá nguyệt thứ ba (cuối năm) đóng cửa lễ (PDF) (106 KB)
3/1: Khu vực trung học 0/2017 trường trung học giáo dục giảng dạy phân chia cho các học kỳ 3 (cuối) đóng lịch trình lễ (PDF) (116 KB)
3/1: Ngày công bố kết quả nghiên cứu cơ bản dựa trên luật phòng chống thiên tai liên quan đến trầm tích, trầm tích phương pháp phụ trách chỉ định (PDF file) (216 KB)
3/1: Kết quả kiểm toán (quyết định 15/2 năm 2018:) [Ban thư ký của Ủy Ban kiểm tra: định dạng (PDF) (740 KB)
3/1: Tư Mã shimanami Kaido khu vực trong "túi" miễn phí dịch vụ [du lịch] (PDF file)(1.79MB) cho vay

Adobe ReaderLiên kết ngoài

Yêu cầu Adobe Reader khi xem tập tin PDF cho Adobe Systems Incorporated.
Không có người đọc Adobe, tải về từ liên kết trong các biểu ngữ. (Miễn phí)

Nội dung nổi bật

Chia sẻ bài viết này