Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ
  • Đầu trang
  • Quan hệ công chúng chương trình hòa bình truyền hình công dân đảo (0/2016-29 tuổi)

Hòa bình đảo cư dân tỉnh lỵ TV chương trình quan hệ công chúng

Gửi bài, Hiển thị trang cho in ấn 3/28/2018

 Hiro Shima kenmin TV logo

Quan hệ công chúng truyền hình hòa bình đảo cư dân TV

Hiro hiện kenmin có phát sóng truyền hình từ 4/2016.
Hiroshima Toyo carp OB Tomio Kinoshita và ông Yasuyuki Yamauchi, tài năng Asada mayuko MC, mọi sự quyến rũ của tỉnh quản lý thông tin và Hiroshima, các thông tin hữu ích cho việc cung cấp, trở thành cuối cùng trên 3/28 TV.
Cho người xem của bạn cho đến nay, cảm ơn bạn rất nhiều.

Hòa bình mới đảo địa hình từ 4/2018, vì vậy bấm vào đây!

Nội dung nổi bật

Lắng nghe bạn

Mức độ hài lòng Chúng tôi đang hài lòng với nội dung của bài viết này? 
Mức độ dễ dàng Bài này đã được dễ dàng tìm thấy? 

Chia sẻ bài viết này