Đây là đầu trang. Bỏ qua menu để văn bản đầy đủ

Tỉnh Hiroshima! Thêm 待tenu. Hãy đến bởi sớm! Ung thư

Ung thư sẽ nhằm mục đích để đo lường

Mạng lưới ung thư Hiroshima

Cung cấp thông tin về bệnh ung thư, tỉnh Hiroshima.
Cung cấp các thông tin mới nhất, chẳng hạn như khám sức khỏe, y tế, chăm sóc giảm nhẹ, và tư vấn ung thư và các sự kiện.

"Ung thư đi để kiểm tra một ' Ủy ban

Người dân ở tỉnh Hiroshima của công ty và các tổ chức liên quan, cũng như "sàng lọc ung thư" của tham gia vào các hoạt động tiếp cận.

Hiroshima độ chính xác cao xạ điều trị Trung tâm ung thư HIPRAC [nhổ lông cao]

Như là một cơ sở điều trị bằng bức xạ chính xác cao, mở cửa vào 10/1/2015.
Tỉnh Hiroshima là dễ dàng trên cơ thể một cách hiệu quả nhằm mục đích cung cấp điều trị ung thư.

Thông tin liên quan