Các chủ đề trong tuần

Tuần trước

Quận chính phủ quan hệ công chúng thông tin vùng thu gom hàng tuần vào ngày thứ sáu với nhau phổ biến.

"Hiroshima oysters NG Zaire" Lễ trao giải.

Cuộc đổ bộ ban trai! Để trai ngdm mặt 出shinn bạn!

10/12/2018

Bạn đã biết, Oyster sản xuất của 全国1 thuộc tỉnh Hiroshima. Đã lo lắng về ảnh hưởng của lượng mưa năm nay, nhưng cũng nhờ sự hỗ trợ từ bên ngoài tỉnh, mà không có tác động đến sản xuất và tăng trưởng ổn định. ...

Xem chi tiết

Làm thế nào Hiro Shima kenmin TV PR tại tuần lễ thời trang

Porte, tuần lễ thời trang ở Hiroshima sẽ truyền hình công dân PR!

10/12/2018

TV công khai của Hiroshima "Hiroshima giải trí kenmin TV". Phát thanh viên hương Sayo Kojima Saya và các báo cáo từ cảnh khắp tỉnh, Quận sáng kiến và các sự kiện giới thiệu rõ ràng. ...

Xem chi tiết

Bấm vào hàng tháng ở đây Click vào đây cho các bộ phận quan hệ công chúng vấn đề mới nhất