Các chủ đề trong tuần

Tuần trước

Quận chính phủ quan hệ công chúng thông tin vùng thu gom hàng tuần vào ngày thứ sáu với nhau phổ biến.
※ 8/10, 17, sẽ đưa một phần còn lại "các chủ đề trong tuần.

ICAN Tim Wright Mr. yuzaki

ICAN Tim Wright chuyến thăm thủ đô. Để làm cho hòa bình từ Hiroshima

8/3/2018

Quá trình phục hồi thảm họa, nhưng sớm kỷ niệm 8/6 của nó. Đây là ngày 73 năm trước, quả bom nguyên tử đầu tiên trên thế giới được thả xuống Hiroshima. Băng thông rộng trong và ngoài nước ...

Xem chi tiết

Bấm vào hàng tháng ở đây Click vào đây cho các bộ phận quan hệ công chúng vấn đề mới nhất